Kung hindi ka marunong magmahal

Hindi ka maaaring hindi magmahal kahit mapasaiyo pa ang lahat. Maaari kang maging pinakamayamang tao sa mundo, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan, at walang pangarap na hindi kayang kunin o abutin pero kung hindi ka marunong magmahal, sino ka?

– Amelia, SI, Chapter 56, page 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *